FN Blog / Oktatás / Keresztény mnemotechnikák
Nyomtatás Betűméret
Keresztény mnemotechnikák 2008-12-28 16:16:36
Ókeresztény mnemotechnikák és e-learning

 Az ELTE PPK-n írtam a szakdolgozatomat 2007-ben. Témája az e-learning és általában az IT szerepe az oktatásban. Amikor elkezdtem hozzá anyagot gyűjteni, akkor véletlenül a kezembe került egy zenei lexikon is. Ezt lapozgatva megakadt a szemem egy táblázaton, ami a katolikus nagymise zenei és egyben liturgiai részeit ábrázolta. Nézegettem és nagyon olyannak tűnt, mint egy tartalomjegyzék. Aztán elolvastam és rájöttem, hogy a mise egyik lényege, hogy elmondanak vele valamit. Ilyenformán még nem gondoltam rá soha. Vagyis egy rendszer, amibe tartalmat lehet megjeleníteni. Ünneptől, napszaktól függően. Tehát akkor módszertan!  Elmentem a Ferenciek terére a katolikus könyvesboltba, hogy megtudjak még többet. Találtam is egy Adoremus című könyvet, (szerző: Török József) ami a mise részeit ismerteti. Innét már nem volt megállás, a mise részei lettek a szakdolgozatom fejezet címei és sikerült úgy megírni a tartalmat, hogy „hangulatban” igazodjanak egymáshoz. (Ollé János „vallási türelmét” dicséri, hogy nem kaptam érte penitenciát vagy kiközösítést).

Aztán jött a Da Vinci kód, a Rózsa neve újraolvasva és kezembe akadt a Typotex kiadó Szakrális Kommunikáció című szöveggyűjteménye is. Meg elolvastam pár könyvet a korai keresztény korról, a keresztes háborúkról és a szerzetesrendekről.

Tanulságos, hogy az írás tömeges elterjedése előtt mennyi leleménnyel bírtak, hogy megtanuljanak vagy megtanítsanak szövegeket, átadjanak tudást, megnevezzenek fontos tényeket. Ezek számos ötletet adnak a mai tananyagok szerkesztéséhez. Mert arányaiban csökken a leírt szöveg szerepe, növekszik a képek, a hangok jelentősége. Pontosabban ezek erőteljes kombinációja kezd érvényesülni, mivel az IT eszközök képesek egyszerre megjeleníteni őket.

Alábbiakban pár ismert dolog, de oktatási értéküket ritkán szokták hangsúlyozni: 

A KÉPEK ÉS A BETŰK SZAVAKKÁ LESZNEK 

A kereszténység kezdeteinél előszeretettel alkalmaztak anagrammákat, rébuszokat, beszédes képeket. Szabadon játszottak a kép és a szöveg lehetőségeivel. Kreatív korszak lehetett! A legelterjedtebb keresztény szimbólum a hal volt, amit manapság az autók hátulján lehet látni.

 Ennek megfejtése eléggé közismert. A hal görögül ICHTYS. Ez pedig mozaikszó, jelentése Iesos Christos Theou Yios Soter. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó.

Egyik alapvető nyelvi játékunk maradt máig a mozaikszavak értelmessé formálása. Az EU különböző intézményeinek és programjainak a neve, de számos magyar intézmény is, nem kevés humorral.  (BUX, Tao, Apeh, és a ’90 évek elején Budapest szerte szórólapozó Lakás és Otthon nélküli Fiatalok Akció Szövetsége).

Ezeknél fejlettebb szintet képviselt a „játék a betűkkel” kategória. Az alábbi betű négyzet az egyik legkorábbi keresztény szójáték. Minden irányból kiolvasható! Átrendezve a szavak a PATERNOSTER kifejezést adják ki. Ez pedig válasz arra kérdésre, hogy kicsoda is az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég!

ROTAS
OPERA
TENET
AREPO
SATOR

Lomb Kató: Nyelvekről jut eszembe c. könyvében (1983) ajánlja a nyelveket tanulóknak, hogy szerkesszenek betűkből négyzeteket, ami segít a rövid szavak memorizálásában. Pl. angolul ilyeneket:

BED
AGO
ROW

De lehet magyarul is:

BAB
ÓRA
RAK

Nyilvánvaló. Ha tényleg tudsz egy nyelvet, akkor nem „C” típusú papírokat lobogtatsz, hanem veszel egy napilapot és megfejted a hátulján a keresztrejtvényt! (Crosswords, das Kreuzworträtsel, crucigrama). 

 

A KÉP MŰKÖDNI KEZD: AZ IKON

A későbbiekben az ábrázolás hatalmas vitákat kavart a hitéletben. A kora középkorban az ikonrombolás, a reformáció korában meg a vallási festészet templomi szerepe körül csaptak magasra a lángok. Végül ez az érv győzedelmeskedett:

„Egykor Isten, mivel nem volt sem teste, sem formája semmilyen módon nem volt ábrázolható. Mivel Isten testet öltött és az emberek között élt, megmutathatom azt, ami Istenből látható. Nem az anyagot tisztelem, hanem az anyag teremtőjét, aki érettem lett anyaggá, aki az anyagban életet öltött, és az anyagon keresztül valósította meg megváltásomat” (Damaszkuszi Szent János  Forrás: magyarorthodoxia.org)

Az ábrázolások fajtái:

Index - Oksági viszony
Ikon - Hasonlósági viszony
Szimbólum - Konvenció

Az ikon (vallási) működésének a lényege, hogy három szereplője van: az ikonon lévő alak, isten és az ikon előtt álló néző. 

A számítógép kezelése és a multimédia működtetése is képeken, ikonokon keresztül zajlik. (Az ikon típusú kép (jel) és az általa megjelenített (jelzett) között hasonlóság van). Terjedésük gyorsítja a kommunikációt, nem függnek a nyelvektől és a képi konnotáció azonnali hatásával rendelkeznek.

Bővebben az ikonokról


AZ IMA TUDÁST REJT

Azok a szerzetesek vagy zarándokok, akik nem tudtak olvasni és hallomás alapján tanulták meg az imákat, szükségét látták valamilyen memoriternek. Ez lett a rózsafüzér. 

A Miatyánkot és az Üdvözlégyet vagy a papi imát helyettesítő zsolozsmát az ezredforduló körül kezdték el szorgalmazni a papok. A rózsafűzér elnevezés egy ciszterci szerzetestől ered, aki naponta 50 Üdvözlégyet mondott és látomásaiban 50 rózsából készült koszorút látott Mária fején.

A hit titkainak az ismeretét a papok prédikációkban fejtették ki. Ezek közben többször is elmondták a Miatyánkot és az Üdvözlégyet. Sokáig csak úgy megérzésre, szünetképpen. Aztán 10-es csoportokba kezdték összefogni. A főbb hittételeket sorrendbe állították és beleágyazták az imákba. A rózsafüzér imádkozás 15 Miatyánkból, 15 x 10 Üdvözlégyből és 15 Dicsőségből áll. Minden tizednél a Megváltás egy titka felett elmélkednek a hívek. Ezeket a titkokat Jézus életére, illetve üdvtörténeti szerepére vonatkozó mondatok alkotják. A rózsafüzér titkai hosszú ideig három sorozatot alkottak: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokkal. Ezt II. János Pál pápa egészítette ki a világosság titkaival.

A katolikus rádió imái.

Bővebben az imáról

Rózsafüzérek vizsgaidőszakra nagytételben

 


Cimkék: oktatás
27 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

4. zsolt 2008-12-31 01:18:17
köszönöm ottó! viszont kívánom! 2009 jelen állás szerint az X jegyében! De megoldjuk az egyenletet! :)
3. Szirmai Ottó 2008-12-30 17:36:15
Már kezdtem aggódni, kedves Zsolt. Boldog Újévet!
Egy nagyon ősi pedagógus családból származom. Nagymamám, míg élt, folyton hangoztatta, hogy fonomimikával mindenkit

meg lehet tanítani írni és olvasni. Az előttem hozzászóló Kátai István pedig, ezt látatlanban megerősítette, mármint,

hogy a nagymamámnak igaza volt. A pedagógusok nagy többsége, aki komolyan veszi a hivatását, tudja, hogy ő úgy lesz

hallhatatlan, hogy tovább él azoknak e gyermekeknek a tudatába, akiket megtanított valamire, ezzel szemben vannak

néhányan, akik nem elégszenek meg ezzel, hanem még buherálnak valamit. Erre a valamire aztután ráfogják, hogy ettől

nagyon jó lesz a tanítványaiknak. Az ilyen vadhajtásokkal a fóti Gyermekvárosban találkoztam először, nevelő

koromban. Elsőosztályosoknak kellett tanórát tartanom, mikoris azt olvasom a számtan könyvükbe, hogy "X az ismeretlen

jele". Mérnök agyammal nem is törödtem volna a dologgal, de a gyerekek kérték, hogy magyarázzam el nekik. Ez 1979-ben

történt. A feleségemet, aki tanítónő volt, helyettesítettem. Kérdem tőle, Anyjuk mit tegyek? Ja, hát ezt én átugrom.

-jött a válasz. Még hozzátartozik a dologhoz, hogy nem sokkal előtte, kapott szegény, írásbeli dorgálást az akkor még

létező szakfelügyelettől, hogy a kiadott verdiktel ellentétben, szótagolva merészelte tanítani a gyerekeket.
Szó, ami szó azóta nekem minden gyanús. Sajnos még a nagymamám fonomimikája is. Én nem hiszen, hogy létezik generális

módszer. Olyan módszer, amivel mindenkit egyformán jól lehet tanítani. Mi lehet egy ilyen módszernek a célfüggvénye.

A lehető legkisebb befektetett energia mellett a legnagyobb hozam. A mai tömegoktatásban, az időre történő,

mindenáron tanítás során ez csak az a módszer lehet, amit az egyház, még ma is alkalmaz, és amit ide, le sem merek

írni.
Ezen, talán, ha el nem szúrjuk az e-learning változtathat.
2. Kátai István 2008-12-28 20:52:16
Édesapám és édesanyám a népiskolában még ilyen módszerekkel megtűzdelt oktatást kapott. Az tanulás szolgálatába volt állítva a gyermek minden érzékszerve. Ma a gyermekeket olyan módszerekkel próbálják oktatni, mint a tudósokat képzik tovább. A hiba ott van, hogy ezekhez a módszerekhez nem lehet gyermeket találni, mivelhogy előzetesen, valahogyan tudósi észjárásúvá kellene válniuk, hogy a tanítási módszer hatásos lehessen. A kudarc beismerése helyett feltalálták a "disz"-eket.
1. Eleonóra 2008-12-28 18:54:10
Tetszik, és bár tanár vagyok, eddig még nem jutott eszembe, hogy ezt hasonló módon végiggondoljam vagy felhasználjam.Köszönöm.

Szóljon hozzá!