FN Blog / Oktatás / Internet az oktatásban. Mire és hogyan?
Nyomtatás Betűméret
Internet az oktatásban. Mire és hogyan? 2008-05-20 23:52:10
Lényeges kérdés a tanulás folyamatának szervezésében, hogy a rendelkezésre álló eszközök hogyan vannak csoportosítva és kihasználva. Ezt megszervezni nem is egyszerű. Mert ismerni kell a felhasználók ezirányú késztetéseit és tudásukat.

 „Jó ökölszabály tananyagtervezéshez, hogy ötletalapú legyen, ne médiaalapú.
A média képes néha támogatni az ideák elsajátítását, de általában a legjobb megoldásokat úgy találjuk meg, ha elgondolkozunk azon, hogyan taníthatnánk meg az ideákat médiatámogatás nélkül. Arra építeni, amit a gyermekek tudnak, amire képesek, - általában ez működik a legjobban. Ha találtunk néhány jó megközelítést, talán néhány jó hasznos médiaötlet is akadhat”.
Dr. Alan Kay

A tervezés olyan pedagógiai készséget igényel, amiben a tanár (szélesen értelmezve, a közoktatásban tanítóktól a képzéseket menedzselő kurzusvezetőkig) rendelkezik azzal a képességgel, hogy a képzési céloknak megfelelően válogassa össze a használható IKT alapú tananyagokat az előtte álló tanulmányi időszakra. Ez a lineáris rendszerben működő közoktatásban egy téma tanítási – tanulási folyamatát jelenti. Más jellegű képzések esetében akár az egész képzés megvalósítását is jelentheti.

Főbb szempontjai a tervezésnek:

1. Forgatókönyv készítés. A képzési céloknak megfelelő módszerek és technikák kiválasztása. A tanulás központi elemének a meghatározása.

2. Erőforrások és eszközök. Az IKT alapú tananyagok kiválasztása.
 •    Interaktív - multimédiás ismeretátadó program
•    Oktatási segédlet, magyarázatokkal, képekkel
•    Gyakorló feladatok
•    Interaktív információs rendszer

3. Együttműködés. Tudásmegosztó IKT technikák kiválasztása.
•    Levelezőlista
•    Fórum
•    Chat
•    Blog
•    Wiki vagy hasonló tudásmegosztó programok

4. Értékelés megjelenése. A tanár pozicionálása a folyamatban .
•    Tutor – teljes tevékenységi körrel
•    Mentor – tartalmakban irányító
•    Facilitátor – tanulási ösztönző, segítő
•    Coach – edző jelleggel ellenőrző, motiváló

Az utóbbi évek módosulást hoztak az internet használatában. A '90-es évek tanárai és diákjai az internetet elsősorban, mint információ-lelőhely használták, az internet kommunikációs lehetőségei visszafogottabbak voltak. A kommunikációs eszközök rendszerint kimerültek az e-mail használatában. A fejlődéssel a Web a kommunikációról, kooperációról, önkifejezésről szól. Az „olvasott Web"-re épülő elképzelés az „írott-olvasott Web" irányába sodródik. Az új típusú viszony megkapta a web 2.0 nevet, és rövid időn belül az új fogalom elterjedt. A dokumentum alapú internet információ alapúvá lett. A felhasználók többé már nem a régi információforrás után kutatnak, inkább azokat az eszközöket keresik, melyek a saját igényeiknek megfelelően képesek az információkat egységes egésszé szervezni. A mai technológia lehetővé teszi, hogy a felhasználói ismeretekkel rendelkező is tartalmakat töltsön fel és saját szempontjai szerint rendezze azokat. Sokkal több ember tölt fel tartalmat, mint korábban, mert nem szükséges hozzá programozási ismeret. a Web 2.0 elsősorban nem technológiai, hanem szemléletbeli változást jelent. Ez folyamatosan alakítja az e-learning iskolai alkalmazásainak lehetőségeit is. Az weboldal fenntartók célirányos tartalomfejlesztései mellett egy dinamikus, cserére épülő oktatási platform is megjelenik.  A "született digitális tanuló" anyanyelve az internet, míg az "emigráns digitális tanárok" csak megtanulták azt. Ebből adódik egy sor preferenciakülönbség a két tábor között.Született digitális tanuló

Emigráns digitális tanár

az információhoz többféle médium által jut el (gyors hozzáférés)

nyomdafesték sovinizmus (lassú hozzáférés)

párhuzamos információfeldolgozás, párhuzamos terhelhetőség

egyszintű információfeldolgozás, egyszintű terhelhetőség

kép, hang és videó preferenciája a szöveggel szemben

szöveg preferenciája a kép, hang és videóval szemben

non-lineáris feldolgozási mód

lineáris információfeldolgozás

szimultán interakció preferencia

egyéni munkavégzés preferencia

belső tanulási motiváció

külső kényszerhez kötött tanulási motiváltság

azonnali jutalomorientáltság

késleltetett jutalomorientáltság

a releváns, azonnal használható információk tanulásának preferenciája

irányított, curriculáris tanulási mód sztenderd tesztekkel a végén.


Egy -egy oktatási tartalom köré szerveződő online tanulóközösségek létrehozása rendkívül egyszerűvé válik az olyan eszközök használata révén, mint a Wiki. A tartalom alapú gondolkodás mellé felzárkózik a tartalom csere szolgáltatás-központú szemlélete. A felülről lefelé való építkezés mellett jelentőséget nyer az alulról felfelé való szerveződés. A taxonómiát a folkszonómia, a terméket a szolgáltatás, a mainstream médiát a blogközösség egészíti ki.

Cimkék: IKT, oktatás
8 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

2. Csavarhúzós 2008-06-03 22:10:38
>Egy -egy oktatási tartalom köré szerveződő online tanulóközösségek létrehozása rendkívül egyszerűvé válik az olyan eszközök használata révén, mint a Wiki.
-TECHNIKAILAG kétségtelenül így van , egyszerűvé válik. Csak éppen nincsenek sem hasznos oktatási tartalmak, és a tanulóközösség létrehozása sem mindig megoldható feladat. (Kivéve talán a nyelvoktatásban, ahol a maga az idegen nyelű kommunikáció már hasznos)
1. -petike- 2008-05-21 07:32:27
Csókolom!
Akkor 39-en egy 17"-os képernyő előtt?
És én az olvasásban is lemaradok, meg a hátsó padból már semmit sem látok!
Petike

Szóljon hozzá!