FN Blog / Oktatás / Az oktatás tudásintenzív tevékenységgé alak...
Nyomtatás Betűméret
Az oktatás tudásintenzív tevékenységgé alakítása 2008-04-15 11:37:09
A fejlődés egyik gátja, hogy az oktatási rendszer általában nem tartozik a tudásintenzív ágazatokhoz. Maga a rendszer kevés új tudást hoz létre, és csak elenyésző mértékben alkalmazza azt saját működésének javítására.

Ennek alapvetően két oka van. Az egyik a kutatási-fejlesztési ráfordítások rendkívül alacsony aránya. A közoktatási rendszer a legtöbb felsőfokon képzett szakembert foglalkoztató ágazat, működtetése óriási összegeket igényel, ugyanakkor kutatási ráfordításai jelentéktelenek (OECD, 1995).

A másik a rendszert működtető szakemberek tudásának nem megfelelő karbantartása, a tanárok alap- és továbbképzésének elhanyagolt állapota. Az oktatás a közvetlen tapasztalatból merített megfigyelések alapján már nem képes megújulni. A tudományos  eszköztár alkalmazása nélkül nem várható, hogy olyan léptékű változások következzenek be, mint amilyeneknek az elmúlt évszázadban a gyógyítás vagy az ipar terén tanúi lehettünk. Az pontos értékelő eljárások alkalmazása nélkül nincs mód az alternatív technológiák összemérésére, és így a jobbak kiválasztására.

A pedagógusképzés túlzottan elméleti. Nemcsak elméleti tárgyak uralják, hanem elméleti szemléletű maga a képzés is. Ennek a problémának a meghaladása lehet, amikor a hallgatókban tudatosítja a képzés kezdetén a saját nézeteiket, értékelő rendszereiket és ezekre építve haladhatnak tovább. A pedagógusképzés túlzott elméleti volta a szakembereket világszerte ösztönözte a készségek egyértelmű megfogalmazására, érvényre juttatására és mérése felé. A képzés végén az amerikai Inter State New Teacher Support and Assessment Consortium szerint a pedagógusnak az alábbi sztenderdekkel kell rendelkeznie.

1.    A tantárgy ismerete
2.    Az emberi fejlődés és tanulás ismerete
3.    Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez
4.    Többféle oktatási stratégia alkalmazása
5.    Motivációs és tanulásszervezési készségek
6.    Kommunikációs képességek
7.    Tervezési készségek
8.    A tanulás értékelése
9.    Szakmai elkötelezettség és felelősség
10.  Együttműködés

Ennek magyar adaptációja 8 kompetenciaterületet fogalmaz meg. (Nem tudom miért kellett átdolgozni, homályossá tenni).

1.    A tanuló személyiségfejlesztése
2.    Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése
3.    Szaktudomány, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása
4.    Pedagógiai folyamat tervezése
5.    Tanulási folyamat szervezése és irányítása
6.    Pedagógiai folyamatok és tanulók fejlődésének folyamatos értékelése
7.    Szakmai együttműködés és kommunikáció
8.    Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért


A világ nyugati felén jelenleg három ország van, ahol az oktatás része a nemzeti stratégiának és lépést tartanak a világ eseményeivel.

Az Egyesült Államok 2001-es közoktatási törvénye az oktatás fejlesztésére szánt milliárdokat csak a tudományosan megalapozott változtatások finanszírozására teszi hozzáférhetővé. Ezt követte 2002-ben a neveléstudományi kutatásokat keretbe foglaló törvény.

Az Egyesült Királyságban az oktatási szervezetek nevében - pl.:Department for Education and Skills - néhány éve már szerepel a "készség" kifejezés. Nemcsak a név jelezi, hogy a készségek és képességek fejlesztését egyik alapvető prioritásként kezeli, hanem az oktatáselméleti alapkutatások infrastruktúrájának kiépítése is.

 
A Finn Tudományos Akadémia 2001-ben indította el Az élet mint tanulás című kutatási pályázati programját. Az európai országok közül valószínűleg Finnország jutott legközelebb ahhoz, amit a tudásalapú társadalomról gondolunk.


Cimkék: oktatás
11 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

10. SL 2008-04-20 08:27:05
Kedves Mindannyian!
Kezdem érezni, hogy nem vagyok egyedül. "Vétkesek közt cinkos aki néma". Azt érzem, hogy a problémákat hasonlóan értelmezzük. Hiányzik a "hagyományos értelembe vett" családi neveltetés. A tudatos butítást aláírom, mint első hozzászólásomban megtettem, tartom magam hozzá. Mit lehet tenni? Tüntetni? gyerekfelügyelettel, hogy májusi szombaton pótoljunk? Hát rajtunk röhögnek. Azért elég nagy birkák vagyunk. A BKV MÁV megáll. Mi meg bepótoljuk. Nem érdekli őket ki hogyan jut el a munkahelyére. Ha valamit akarunk üzenni, akkor egy lehetőségünk van – mert lőni azért én sem szeretnék!: Érettségikor bezárni az ajtót, EGYSÉGESEN mindenhol!!! Addig egy laza mozdulattal lesöpörnek bennünk problémáinkkal együtt az asztalról. A birka szót sem véletlenül írtam. Én is jártam hasonlóképp. A bátorság csak egymás között teljes. Amikor kifelé kéne megmutatni magunkat, egységes véleményünket, akkor elfogy a szó, a bátorság, és felsorakoznak talán mögénk, - jaj csak baj ne legyen – alapon, de nehogy meglássák mások is! Hát így biztos hogy nem lesz semmi a jobbító szándékunkból. Akkor most utalnék második mondatomra. Ne felejtsük el: a mai iskolás korosztályt neveljük. A példánkkal, a viselkedésünkkel. Ha mi is így állunk hozzá, akkor generációsan növekvő birkanyájunk lesz. Majd jön egy összetartóbb náció, és mi leszünk a kisebbség, és a kialakult véleménynyilvánításunknak köszönhetően mi leszünk a semmiség . Nem hangzik túl jól. Sajna ennek látom sötét felhőit, de azért bízok. Hogy miben? Abban hogy nekünk van a legszebb Himnuszunk. És amit mond: Isten, áldd meg a magyart! És ahogy mondja! No és a Szent István-i hagyaték, hogy felajánlotta országunkat Szűz Máriának. Meg vagyok győződve róla, hogy nekünk küldetésünk van a világon. Nekünk magyaroknak. Én próbálok ezek szerint élni, és nevelni. Kívánom ezt mindannyiatoknak.
9. Szirmai Ottó 2008-04-18 18:17:54
Kedves T!
Valószínüleg nem voltam világos. Én az Ovódanevelési Módszertanra gondoltam, ami nagyon jó. Egyébként egyetértek az Ön által írottakkal.

Kedves Zsolt!
A rendszer maga ilyen. A kapitalista árutermelésnek csak akkor van értelme, ha az előállított termék értékesül. Ez történhet spontán, ekkor voltak a túltermelési válságok, és történhet tudatosan, megtervezve, ez pedig a marketing. Egy jó "marketinges" megtervezi az ideális vásárló attitüdjét. A jó vásárló 8 uszkve 16 éves. Szüleit nagy okossággal ráveszi, hogy mindent vegyenek meg neki és ehhez még joga is van, mert kibontakozó személyiségét nem nyomoríthatjuk el azzal, hogy nem veszünk meg mindent neki.
Kérdezem! Nem lenne helyesebb, ha annak a lehetőségét biztosítanánk neki, hogy megküzdjön érte?
Végezetül:
Azért írunk itt ezen a fórumon, mert nem szeretnénk lőni!!!!
8. jenei zsolt 2008-04-18 14:52:42
egyre inkább azt olvasom ki a hozzászólásokból, hogy feltételeztek egy gonosz elitet, aki tudatosan zülleszti a népet. azért ennél bonyolultabb a társadalom működése. inkább hajlanék arra, hogy van egy országvezető réteg, aki alkalmatlan a szerepére. szerintem nem tudatos a züllesztés, hanem pancserség eredménye. ha nektek van igazatok és az elit gonosz, akkor szép kis polgárháború lesz. ha nekem van igazam és az elit buta, akkor elhúzódó válság lesz. az egyikben életekkel kell fizetni a változásért, a másikban nyomorodással, kiüresedéssel. most látszik, hogy 18 év ment el a majdnem semmire. mit hoz a következő 18 év? egy 18 évesnek már büntetőjogi felelőssége van. nagykorúvá lett. mégha 3. köztársaságnak hívják akkor is. majd október 23.-án meglátjuk.....
7. T 2008-04-18 08:51:52
Szirmai Ottónak...
Az óvónőképzők és tanító/tanárképzők gyakorló iskoláiban általában 2-3% a hátrányos helyzetű gyerekek száma, még az olyan településeken is, ahol van óvoda/iskola 40%-nál több hátrányos helyzetűvel. Diplomát kapnak, de nem láttak közelről problémás gyereket, mert a gyakorló intézmények, elit óvodák és elit iskolák. Az alapítványi iskolák zöme ugyanilyen.A hátrányos helyzetű kistérségekben a tanárok 90%-a nem vett részt továbbképzéseken mert a parányi önkormányzatok pénzéből erre nem futja. Az elitnek nem érdeke a tudást osztogatni, mert tudatlan tömeget könnyebb uralni. Miről beszélünk?
6. Szirmai Ottó 2008-04-17 20:01:36
Na végre!
Vannak hozzászólók, ezért én is folytatnám.
1. A családban nem folyik gyermeknevelés. Nem azért nem folyik, mert rosszak az emberek, hanem azért mert:
Nincs idejük rá!
Nincsenek szokások, minták!
Nincs jövőkép!
Sokan nem is akarják, mert egy jól nevelt, erős tudatú népességet nem lehet a plázákba beterelgetni.
2. Az iskola nem vállalja át a gyermek nevelését, mert:
Nem teheti, mert tilos, mert az ellentétes a személyiségi jogokkal.
Mert akkor meg kellene kérdezni, hogy:
- ettél e eleget,
- miért ezt a ruhát vetted fel,
- segítettél e otthon,
- miért édesanyád cipeli a táskádat,
- voltál e templomba, cserkésztáborba,
- kirándultál e a hétvégén ????????? ... és még sorolhatnám.
Nem teheti, mert nem is tudja megtenni, mert a neveléshez TÉR kell.
Az iskolákban nincsen tér.
Kiszámolta valaki, hogy egy diákra hány négyzetméter jut.
A mi iskolánkban az osztálylétszámok átlagosan 35 fősek
A tantermek pedig átlagosan 60 négyzetméteresek
Az egy tanulóra jutó átlagos terület nem egészen 2 négyzetméter.
A szarvasmarhák számára az istállókba elkerített rész ennek a többszöröse.
Nem teheti, mert nem is akarja:
Javasolni merészeltem, hogy iskolánkba szervezzünk Szülői Ügyeletet, mert
nem biztos, hogy helyes, hogy férfi létemre én látok el egy menstruációs
görcsben vergődő középiskolás diákleányt, vagy én fújok az aszmás rohamtól
fuldokló gyerek szájába gyógyszert. Ilyen gyermek egyre több van.
Javasolni merészeltem, hogy szervezzünk tanulószobát, mert egyre több
diák marad délután, SPONTÁN az iskolában, mert ez az élettere.
Tanártársaim reakciója nagyon egyszerű volt és lényegretörő: KUSS!
Be kellett látnom, hogy igazuk volt. Miért is dolgozzanak még többet még kevesebbért?
3. A számítástechnikai eszközök ESZKÖZÖK!!!!!
Az írás feltalálójával tessék veszekedni, mert ott kezdődödtek több ezer évvel ezelőtt
a nehézségek. Mi a fenének kellett a gondolatainkat lejegyezni, a tapasztalatainkat
feljegyezni, a fájdalmainkat megjegyezni.
Úgy kell nekünk. Ez a hülyeség megnyomorítja az életünket.
4. A (N)nagy (M)magyar (R)rendszerváltás nálunk fordított szülésként történt meg:
A GYERMEK már kint van, a FÁJÁSOK meg most jönnek. Fáj ez nekünk, de majd
jön a szoptatás, pelenkázás, de a végén felnő az a gyerek.
Új iskolát kell csinálni, ezt érzi ez a Zsolt gyerek, hát úgy tudásintenziven.
Jól mondja! Néha azért már konkrét dolgokat is mondjunk.
Ehhez kivánok, erőt és egészséget Elvtársak!
5. jenei zsolt 2008-04-17 10:49:25
kedves sl! sokmindent hasonlóan látunk. az olvasás tanítást meg mindenképpen. mikor kezdődött ez a hülye tervteljesítéses olvasnitudás kényszer? "a gyerek karácsonyra olvasni fog" ja. csak nem ért belőle semmit. a nobel díjasainkra való hivatkozás mostanában mém szerűen terjed. nyilván egy oktatási rendszer jó eredményeit jelenítik meg közvetve. de azért azt mindig hozzá kell gondolni, hogy a főleg zsidó és német származású (már asszimilálódott) középiskolai tanári réteget, akik közül sokan akadémiai tagok is voltak, a jobb és a bal diktatúrák fizikailag semisítették meg '39 és '56 között. ez akkora vágás volt, amit nem lehet pótolni és a mai kor már nem is teszi lehetővé hasonló tanári minőség megjelenését. ezért lenne fontos a szabad tudásmegosztást lehetővé tévő internet terjedése. de mint olvasom hiller miniszter adóztatná a netet.
    1 2    Következő 6 »

Szóljon hozzá!