FN Blog / Oktatás / A Te gyereked miben intelligens?
Nyomtatás Betűméret
A Te gyereked miben intelligens? 2008-03-24 23:33:03
„Az intelligencia egy képességet jelent, amellyel megoldhatunk egy problémát vagy létrehozhatunk egy terméket, amely egy vagy több kulturális környezetben is értékelhető." Howard Gardner

Az intelligencia felfogás azért fontos, mert általa a készségek fejlesztésének a területén lehetőség van egyfajta pozitív oktatási - nevelési szemlélet kialakítására. Az intelligencia fogalma átnyúlik a különböző gyerek karakterológiákon, pedagógusi beállítódáson, pszichologizáló szemléleteken és mind a szülő, mind a tanár számára érthető.

Ha több területen vizsgálunk valakit, akkor esélyünk van arra, hogy az oktatásban az erős oldalaira támaszkodva kezdeményezzük vele a kapcsolatfelvételt, s ne úgy közelítsünk hozzá, hogy csak hiányosságai, elmaradásai, fogyatékosságai vannak.

Az intelligencia hagyományos modelljével elégedetlen szerzők egyike Howard Gardner, aki a kilencvenes években az intelligencia többtényezős modelljét írta le. Számára az intelligencia nem egy rögzített entitás. Intelligenciánk egy adott időpontban bizonyos mintázattal rendelkezik, de folyamatosan fejlődik, változik, az egyes intelligenciák eltérő érettségi fokon állnak.

Az embernek nem egy, hanem több - legalább nyolc - intelligenciája van.

Nyelvi intelligencia - azt jelenti, hogy valaki könnyedén használja anyanyelvét és könnyen sajátít el nyelveket, alkotó módon használja a nyelvet.

Logikai-matematikai intelligencia - az érvelést, számolást és a logikus gondolkodást lehetővé tévő képesség; ezt mérik a hagyományos tesztek.

Téri intelligencia - ide tartozik a műszaki-mérnöki gondolkodás, a térképeken és útvonalakon való tájékozódás, a művészi területen és a gyakorlati szakmák szintjén a terek, két- és háromdimenziós alakzatok formálása, illesztése.

Zenei intelligencia - hangok sorozatának könnyed megjegyzése, átalakítása, hangsorozatok és harmóniák közti különbségtétel, hangszerjáték, éneklés, dallamszerzés.

Pszichomotoros intelligencia - a test egészével történő mesteri bánásmód (sportolás, tánc, pantomim), fogékonyság a mozdulatok, bonyolult mozdulatsorok könnyű elsajátítására.

Szociális (társas) intelligencia - képesség arra vonatkozóan, hogy befolyásoljon az egyén másokat, meggyőzzön saját elképzeléseiről; empátia, érzékenység mások problémái iránt.

Természettudományos intelligencia - a természetben zajló folyamatok megfigyelése és alkalmazása.

Önreflexió - képesség arra, hogy saját élményeit művészi úton vagy a nyelv segítségével nem művészi módon (filozófia, naplóírás) kifejezze. Az érzelmek, gondolatok és a viselkedés, a személyes életfelfogás, értékek, életcélok észlelésének és elemzésének képessége a mindennapi életben.

Howard Gardner honlapja. Ha még olvasnál róla.

Ezekket az intelligenciákat részben az iskola, részben a családi, társadalmi környezet alakítja, fejleszti ki a gyerekekben. Érdemes gondolkodni rajta, hogy az IKT hatására gyorsan változó iskolai környezetben hol és mikor kapják meg gyerekeink azt az alapot, amin fejlődni fog intelligenciájuk.

A XX. sz. oktatását meghatározó elemek:
Tények és szabályok, kész megoldások megtanítása. Zárt, kész tudás átadása A tudás forrása: az iskola, a tanár Osztálykeretben történő tanítás A tanári instrukció dominanciája

A XXI. sz. oktatási gyakorlatát meghatározó elemek:
Az egész életen át történő tanulás képességének és készségének kialakítása. (lifelong learning) A különböző forrásokból és perspektívából szerzett tudáselemek integrációja. Kisebb, gyakran heterogén csoportokban történő tanulás.


Cimkék: intelligencia, oktatás
24 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

2. Somhegyi Tamás 2010-01-01 13:13:55
Én jobban szeretem Robert Kiyosaki meghatározását: intelligencia = differenciáló képesség. Én kimondottan a hallással, mint készséggel, és annak a fejlesztésével foglalkozom. A fenti "zenei intelligencia" értelmezés nem fér illeszkedik a tapasztalataim körébe. Nagyon sok zenészt ismerek, akinek fejletlen a hallása; sok gyereket ismerek, akinek abszolút hallása van és nem lett zenész; sok zenészt ismerek, aki csak kottából tud játszani, mert képtelen megjegyezni a zenét; és sok laikust ismerek, aki első hallásra megjegyez minden féle dallamot.
1. Szirmai Ottó 2008-04-03 19:16:12
Olyan pedagógus vagyok, akit mindig megtalálnak a "deviáns" gyerekek, mert "szaglik" rólam. (tizenhat évet töltöttem a fóti Gyermekvárosban, mint pedagógus) 92-s IQ alattiak, azért mert meg akartak verni, az afölöttiek pedig azért, mert érezték, hogy meg tudom Őket érteni. Talán ennyit a "gyakorlati" intelligenciáról.

Szóljon hozzá!