FN Blog / Oktatás / Kompúter? Minek 'a?
Nyomtatás Betűméret
Kompúter? Minek 'a? 2008-02-18 18:16:51
Közölnék itt pár sokkoló adatot!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyve (2006) alapján 2003-ban 19,5 diákra jutott egy számítógép. 2006-ra ez 10,8 diák / számítógép lett. Az EU átlag 8,8. (Az EU ajánlásai alapján a megfelelő szintű IKT készségfejlesztéshez szükséges infrastruktúra az alapfokú oktatásban 8 diák / számítógép (12,5 számítógép / 100 diák). A középfokú oktatásban ez 6 diák / számítógép (16,6 számítógép / 100 diák).

Mindemellett, még a korrigált, a Statisztikai Tájékoztatóból származó, teljes körű adatszolgáltatásra épülő adatok sem adnak valós képet az IKT eszközellátottságról. Az OECD, illetve a hazai statisztikai felmérések adatai is félrevezetők lehetnek, mert kizárólag az egy főre jutó PC-k számát veszik számításba, minden minőségi vagy egyáltalán használhatósági kritérium nélkül. Így a számítógépek kora, mint az egyik legfontosabb kritérium nem került figyelembe vételre a számítógépek összeírásánál. Az OECD jelentésben és a hazai statisztikában is gyakorlatilag az 1990 óta az iskolákba került számítógépek kumulált mennyisége szerepel. Ebbe azonban beleértendőek a AT-k, XT-k, 286-os, 386-os, 486-os, Pentium I-es számítógépek is. A valóban használható, hálózatba köthető, menedzselhető, 6 évnél fiatalabb gépek aránya azonban már csak 27 diák egy számítógépre, a Sulinet által 2003-ban, illetve 2006-ban végzett felmérés alapján, amely szerint a Pentium III, Pentium IV, illetve azokkal egyenértékű számítógépek száma 2006-ben nem érte el az 50 000 darabot a közoktatási intézményekben. Így 10 diákra 1 számítógép jut a közoktatásban. Ezzel az átlaggal az utolsók között vagyunk az összes EU tagállam között.

A számítógépek eloszlása szintén kedvezőtlen, mert a 10 diák / számítógép arányt elérő iskolák csak az összes intézmény 40%-t teszik ki, szemben az EU átlag 50%-kal. Az iskolák 60%-ban több mint 10 diákra jut 1 számítógép.

A meglévő számítógépeket ugyanakkor Magyarországon leginkább számítástechnika oktatásra használják. A tanárok 96%-a gondolja, hogy a számítástechnikát külön tantárgyként kell oktatni, szemben az EU átlaggal, ahol a tanárok mindössze 54%-a gondolja ezt (Finnország 37%). Ugyanakkor Magyarországon a tanárok mindössze 38%-a gondolja úgy, hogy a számítógépet és az Internetet a különböző tantárgyak és az alap képességek oktatására is fel kell használni, szemben az EU átlag 76%-kal (Finnország 80%). Ezen indikátorok szerint a mérésben részt vett 27 ország közül Magyarország az utolsó helyen áll.

Az általános iskolai képzésben itthon az iskolák 68%-a használ egyáltalán számítógépet, szemben az EU 97%-val, amely arány messze lemaradva az átlagtól az utolsó előtti helyre helyezi Magyarországot Litvánia (65%) előtt. Az utóbbi arányt jól tükrözi, hogy Magyarországon az iskolák mindössze 18%-ban vannak számítógépek a tantermekben (és nem számítógép laborban), szemben az EU 68%-os arányával, amely szintén az utolsó előtti helyre elegendő.
A pedagógiai, módszertani szempontból szintén releváns, prezentációs eszközök, különösen a projektorok, interaktív táblák száma szintén igen alacsony. 2004-ben az interaktív táblák száma 1000 db alatt volt, de 2006-ban sem érte el a 4000-et. Eloszlásuk különösen egyenetlen, mert az interaktív táblák beszerzését kizárólag a szakképző intézmények számára nyitott pályázatok támogatták. Szervert 2300 iskolából 662 nem használ, de ennél a teljes mintában sokkal rosszabb lehet az arány, mert ebben a felmérésben az informatikai ellátottságban élenjáró intézmények vettek részt. Becsült adatként az iskolák fele nem használ szervert semmilyen formában.

A tanárok 42%-a használt az utolsó 12 hónapban számítógépet tanórán Magyarországon, míg ez az arány az EU átlagában 75%. Ez az utolsó előtti 2. helyezéshez elegendő. Külön kiemelendő, hogy a számítástechnika oktatásban is csak 54%-os a hazai arány ugyanezen mérőszám tekintetében. A diákok tekintetében hasonló mérőszám alapján Magyarországon a diákok 35%-a használt számítógépet tanórán az elmúlt 12 hónapban, szemben az EU 66%-os arányával. Mindezen arányok azért is kiemelendőek, mert kimutatható korreláció van a PISA felmérések alapján a matematikai és feladat megoldási készségek és a számítógéppel eltöltött idő között.

Az Egyesült Királyságban a gyerekek,70% - ának van Internetes kapcsolata, 52% - a tölt el több, mint 5 órát hetente on – line, 67%-uk ismeri jobban a számítógépet, mint szüleik. (Newsweek magazin 2003. augusztus 25. „Children of tomorrow”)

A magyarországi pedagógusok 14%-nak semmilyen IKT tapasztalata nincs, szemben az EU 6%-os arányával, ezen mutató tekintetében is csak egyetlen rosszabb ország van: Görögország (31%). Utolsó előtti helyet eredményez Magyarország számára az a mutató szám is, amely megmutatja, hogy a pedagógusok hány százaléka gondolja úgy, hogy a számítógépeket és az Internetet a diákok kollaboratív munkájához kellene felhasználni. Ez az arány hazánkban 57%, szemben az EU átlag 80%-kal. Az Egyesült Királyságban 95%.

Az egyetlen mutató, amelyben Magyarország az első: azon tanárok aránya, akik úgy érzik, nagy biztonsággal tudnak programokat letölteni és telepíteni. Ez az arány hazánkban kiugróan magas 58%, míg az EU átlag 35%.

A nemzetközi felmérések (PISA, ALL, IALS) alapján mind az iskoláskorú, mind a felnőtt korú lakosság kulcskompetenciáinak (idegennyelv-ismeret, digitális írástudás, életviteli-szociális készségek, vállalkozói kompetenciák stb.) szintje elmarad a modern tudástársadalom és tudásgazdaság által megkívánt szinttől. A PISA felmérések szerint az olvasás-szövegértés terén a magyar diákok 23 százaléka teljesített a leggyengébb, gyakorlatilag a funkcionális analfabéta szintjén. Összességében azt állapította meg a kutatás, hogy a 15 éves magyar fiatalok közel fele nem éri el azt a szövegértésbeli szintet, amelyet az OECD országok saját standardjaik szerint a munkaerőpiacra való sikeres belépés feltételének tartanak. Mindezt ki kell egészíteni azzal, hogy a szövegértés gyakoroltatása intézményes szinten 15 éves kor felett (sőt gyakorlatilag az általános iskola felső tagozatától) megszűnik.

Jó érzés a fentieket olvasni, ugye?


Cimkék: oktatástechnológia
16 szavazat alapján

Mi a véleménye a bejegyzésről?

Nagyon gyenge   Nagyon jó

Hozzászólások

2. huszika 2011-11-23 12:24:04
Mint a béka segge .És akkor most egész napos lesz a suli de fütés nincs és sajnos a tanárok is tréék ez tény.Egy normális demokráciában hagy válasszam azt hogy elég a tanórán részt venne nem?Kádárizmus újraéled Fidesz módra.
1. szaki 2008-02-21 12:23:14
Hát igen... ezek az adatok valóban mindennél beszédesebbek. De... és itt áljunk is meg egy szóra. A magyar tanárok 42%-a használt számítógépet a tanóráján...ezek a tanárok nyilván vagy speciális és megkülönböztetetten kivételezett helyzetű iskolában tanítanak, vagy számítástechnika szakosak. Azokban a tantermekben, ahol le van szakadva a szekrényajtó, a résnyire nyitott ablakon fütyül be a szél, a diákok itt töltik a szünetüket, nemigen hiszem, hogy sokat használnának számítógépet... mint ahogyan interaktív táblát sem.
Irigylem az angoltanárokat, sőt még a finneket is, náluk ismeretlen az integráció, a "speciálisan gyenge" képességű és még hátrányos helyzetű gyerek is, és az egyéb felesleges tanárkeserítő papírmunkáról nem is beszélve.
Jó lenne ha végre szegény tanárokat hagynák végre tanítani is...
Ja és jut eszembe... ki figja elkészíteni az elektronikus oktatási anyagot szegény pedagfógusnak a projektorhoz, meg az interaktív táblához, ha neki napi 8-11 sőt még több órát is le kell húznia? Vagy maradnak a központilag biztosított - meghatározottan csak egy beállítottságot képviselő - méregdrága oktatási anyagok... különben is, az iskolában lévő számítógépen - mármint ami nem a jól elzárt számítógép teremben van - egyszerre legfeljebb 1-2 ember tud dolgozni. Másabb lenne a helyzet, ha a pedagógus is kapna ingyen csúcs laptop-ot - mint az országgyűlési képviselő, akinek ugye ez a munkájához nélkülözhetetlen feltétel - és nagyon alacson (uram bocsá ingyenes) internet előfizetést... talán ebben az esetben néhányan még az éjszakájukból is rááldoznának egy kis időt az új játékra... de addig...???

Szóljon hozzá!